A  A+ A+

Powiat leżajski 

leżajski
brak 20.43% 21.14% 21.85% 22.56% 23.27% 23.98% 24.69% 25.40% 26.11% 26.82%
danych 21.13% 21.84% 22.55% 23.26% 23.97% 24.68% 25.39% 26.10% 26.81% 27.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  208  1.50
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  325  2.35
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  920  6.65
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 175  15.73
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  234  1.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  562  4.06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  8 239  59.58
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  869  6.28
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  297  2.15
  Komitety razem 13 829  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  27.53  3 198  97.44
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  25.27  1 613  97.05
Kuryłówka 4 636  947  947  20.43  901  95.14
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  23.16  3 549  96.81
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  27.36  4 568  97.48
Powiat ogółem 56 088  14 243  14 243  25.39  13 829  97.09