A  A+ A+

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 17.79% 18.67% 19.55% 20.43% 21.31% 22.19% 23.06% 23.94% 24.82% 25.70%
danych 18.66% 19.54% 20.42% 21.30% 22.18% 23.05% 23.93% 24.81% 25.69% 26.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  359  2.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 142  7.53
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  56  0.37
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  902  5.95
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  74  0.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 759  38.00
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  356  2.35
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  680  4.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 089  33.58
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  585  3.86
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  155  1.02
  Komitety razem 15 157  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chojnice 31 741  7 232  7 233  22.79  6 950  96.09
Brusy 10 625  2 826  2 824  26.58  2 714  96.10
Chojnice 13 586  2 418  2 417  17.79  2 319  95.95
Czersk 16 426  2 997  2 996  18.24  2 864  95.59
Konarzyny 1 757  327  327  18.61  310  94.80
Powiat ogółem 74 135  15 800  15 797  21.31  15 157  95.95