A  A+ A+

Powiat tczewski 

tczewski
brak 13.15% 14.36% 15.57% 16.78% 17.99% 19.20% 20.40% 21.61% 22.82% 24.03%
danych 14.35% 15.56% 16.77% 17.98% 19.19% 20.39% 21.60% 22.81% 24.02% 25.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  408  2.20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 455  7.83
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  72  0.39
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 352  7.28
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  95  0.51
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  8 070  43.44
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  463  2.49
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  632  3.40
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 249  28.26
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  519  2.79
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  262  1.41
  Komitety razem 18 577  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Tczew 46 447  11 725  11 722  25.24  11 337  96.72
Gniew 12 413  2 286  2 286  18.42  2 170  94.93
Morzeszczyn 2 882  379  379  13.15  355  93.67
Pelplin 12 792  2 162  2 161  16.89  2 033  94.08
Subkowy 4 111  697  697  16.95  666  95.55
Tczew 9 882  2 119  2 117  21.42  2 016  95.23
Powiat ogółem 88 527  19 368  19 362  21.87  18 577  95.95