A  A+ A+

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 13.21% 14.47% 15.72% 16.98% 18.24% 19.50% 20.75% 22.01% 23.27% 24.52%
danych 14.46% 15.71% 16.97% 18.23% 19.49% 20.74% 22.00% 23.26% 24.51% 25.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  619  4.84
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  695  5.43
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  71  0.55
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  887  6.93
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 447  19.13
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  524  4.10
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 756  13.73
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 244  40.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  329  2.57
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  221  1.73
  Komitety razem 12 793  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Świdnik 32 883  8 477  8 477  25.78  8 282  97.70
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  21.52  1 514  97.80
Piaski 8 617  1 679  1 679  19.48  1 629  97.02
Rybczewice 3 038  473  473  15.57  455  96.19
Trawniki 7 277  961  961  13.21  913  95.01
Powiat ogółem 59 007  13 139  13 138  22.27  12 793  97.37