A  A+ A+

Powiat rawski 

rawski
brak 17.29% 18.10% 18.91% 19.72% 20.53% 21.34% 22.14% 22.95% 23.76% 24.57%
danych 18.09% 18.90% 19.71% 20.52% 21.33% 22.13% 22.94% 23.75% 24.56% 25.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  88  1.08
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  344  4.22
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  36  0.44
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  430  5.27
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  27  0.33
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 226  15.03
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  117  1.43
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 463  17.94
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 140  50.75
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  43  0.53
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  127  1.56
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  116  1.42
  Komitety razem 8 157  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  25.38  3 540  95.68
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  18.29  1 657  96.73
Cielądz 3 303  649  649  19.65  618  95.22
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  18.39  1 228  96.47
Regnów 1 498  367  367  24.50  353  96.19
Sadkowice 4 576  791  791  17.29  761  96.21
Powiat ogółem 40 244  8 495  8 493  21.10  8 157  96.04