A  A+ A+

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 18.52% 19.15% 19.77% 20.40% 21.02% 21.65% 22.28% 22.90% 23.53% 24.15%
danych 19.14% 19.76% 20.39% 21.01% 21.64% 22.27% 22.89% 23.52% 24.14% 24.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  150  1.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  329  3.00
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  877  7.99
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  961  8.75
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  205  1.87
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  710  6.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 195  65.55
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  330  3.01
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  220  2.00
  Komitety razem 10 977  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Cmolas 6 378  1 353  1 353  21.21  1 307  96.60
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  24.78  4 882  97.46
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  21.39  1 645  97.28
Niwiska 4 715  1 007  1 007  21.36  967  96.03
Raniżów 5 704  1 278  1 278  22.41  1 245  97.42
Dzikowiec 5 206  964  964  18.52  931  96.58
Powiat ogółem 50 123  11 302  11 302  22.55  10 977  97.12