A  A+ A+

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 19.76% 20.24% 20.71% 21.19% 21.66% 22.14% 22.62% 23.09% 23.57% 24.04%
danych 20.23% 20.70% 21.18% 21.65% 22.13% 22.61% 23.08% 23.56% 24.03% 24.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  175  1.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  304  2.97
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  843  8.25
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 253  12.26
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  253  2.47
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  760  7.43
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 762  56.36
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  639  6.25
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  234  2.29
  Komitety razem 10 223  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Czudec 9 359  2 296  2 295  24.52  2 238  97.52
Frysztak 8 421  1 669  1 669  19.82  1 622  97.18
Niebylec 8 498  1 791  1 791  21.08  1 738  97.04
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  20.43  3 356  97.05
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  19.76  1 269  95.92
Powiat ogółem 49 899  10 537  10 536  21.11  10 223  97.03