A  A+ A+

Powiat lęborski 

lęborski
brak 12.61% 14.02% 15.42% 16.83% 18.23% 19.64% 21.05% 22.45% 23.86% 25.26%
danych 14.01% 15.41% 16.82% 18.22% 19.63% 21.04% 22.44% 23.85% 25.25% 26.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  327  3.04
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 237  11.51
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  33  0.31
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  778  7.24
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  47  0.44
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 652  43.30
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  168  1.56
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  321  2.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 755  25.64
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  296  2.76
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  130  1.21
  Komitety razem 10 744  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lębork 27 519  6 929  6 927  25.17  6 686  96.52
Łeba 3 348  893  893  26.67  862  96.53
Cewice 5 368  917  917  17.08  860  93.78
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  18.35  1 793  95.88
Wicko 4 543  573  573  12.61  543  94.76
Powiat ogółem 50 966  11 182  11 180  21.94  10 744  96.10