A  A+ A+

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 11.43% 12.70% 13.97% 15.25% 16.52% 17.79% 19.06% 20.33% 21.61% 22.88%
danych 12.69% 13.96% 15.24% 16.51% 17.78% 19.05% 20.32% 21.60% 22.87% 24.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  322  2.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  621  5.27
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  39  0.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  992  8.43
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  67  0.57
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 377  37.18
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  579  4.92
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  372  3.16
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 766  31.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  523  4.44
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  116  0.99
  Komitety razem 11 774  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  24.15  4 426  96.20
Boronów 2 764  436  436  15.77  425  97.48
Ciasna 6 904  789  789  11.43  741  93.92
Herby 5 928  1 134  1 134  19.13  1 088  95.94
Kochanowice 5 696  980  980  17.21  937  95.61
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  20.94  1 908  96.46
Pawonków 5 321  760  760  14.28  731  96.18
Woźniki 7 821  1 567  1 566  20.02  1 518  96.93
Powiat ogółem 62 934  12 248  12 244  19.46  11 774  96.16