A  A+ A+

Powiat łukowski 

łukowski
brak 11.97% 13.24% 14.50% 15.77% 17.03% 18.30% 19.56% 20.83% 22.09% 23.36%
danych 13.23% 14.49% 15.76% 17.02% 18.29% 19.55% 20.82% 22.08% 23.35% 24.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  283  1.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 846  11.17
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  129  0.78
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 030  6.23
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 726  10.45
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  286  1.73
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 916  17.65
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 270  44.00
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  628  3.80
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  409  2.48
  Komitety razem 16 523  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Łuków 24 348  5 863  5 863  24.08  5 714  97.46
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  21.63  463  97.47
Adamów 4 677  924  924  19.76  885  95.78
Krzywda 8 256  1 132  1 132  13.71  1 072  94.70
Łuków 13 425  2 705  2 705  20.15  2 599  96.08
Serokomla 3 385  511  511  15.10  495  96.87
Stanin 7 665  1 611  1 611  21.02  1 546  95.97
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  15.70  1 004  96.63
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  24.62  1 426  97.81
Wojcieszków 5 582  896  896  16.05  857  95.65
Wola Mysłowska 4 084  489  489  11.97  462  94.48
Powiat ogółem 86 157  17 103  17 103  19.85  16 523  96.61