A  A+ A+

Powiat malborski 

malborski
brak 13.14% 14.06% 14.97% 15.89% 16.81% 17.73% 18.64% 19.56% 20.48% 21.39%
danych 14.05% 14.96% 15.88% 16.80% 17.72% 18.63% 19.55% 20.47% 21.38% 22.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  230  2.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 343  14.26
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  42  0.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  576  6.11
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  63  0.67
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 083  43.34
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  229  2.43
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  317  3.36
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 067  21.94
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  340  3.61
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  131  1.39
  Komitety razem 9 421  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Malbork 31 005  6 917  6 916  22.31  6 694  96.79
Lichnowy 3 597  516  516  14.35  485  93.99
Malbork 3 535  523  522  14.77  508  97.32
Miłoradz 2 691  390  390  14.49  375  96.15
Nowy Staw 6 018  791  791  13.14  756  95.58
Stare Pole 3 626  640  640  17.65  603  94.22
Powiat ogółem 50 472  9 777  9 775  19.37  9 421  96.38