A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  44  0.53
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  66  0.26
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  22  0.23
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  29  0.44
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  18  0.31
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  27  0.51
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  29  0.42
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  28  0.50
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  15  0.58
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  33  0.46
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  40  0.38
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  43  0.99
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  107  0.99
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  66  0.89
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  83  0.13
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  15  0.14
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  16  0.15
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  58  0.85
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  48  0.90
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  39  0.54
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  44  0.78
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  26  0.24
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  34  0.45
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  79  0.70
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  60  0.81
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  23  0.46
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  22  0.35
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  19  0.53
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  71  1.36
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  71  0.44
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  36  0.30
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  15  0.20
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  25  0.28
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  0.33
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  12  0.46
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  34  0.17
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  98  0.27
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  1 517  0.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 457 30.13 0.12
PISZCZATOWSKA Katarzyna 160 10.55 0.04
WRÓBLEWSKI Kazimierz 159 10.48 0.04
JAGŁOWSKA Anna 109 7.19 0.03
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 138 9.10 0.03
MIKUCKI Leszek 91 6.00 0.02
PIETRZAK Ewa 218 14.37 0.06
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 42 2.77 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 143 9.43 0.04

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418